Afrikaans outreach service

Die “Afrikaans Outreach Service” vind plaas elke Sondagoggend in die skooltermyn om 8vm by Mansfield Christian Reformed Church (hoek van Ham en Wishart Strate, Wishart).

Vir meer informasie, besoek assseblief die Facebook Bladsy, of kontak Ds. Gerhard (Obee) Oberholzer (tel: 0430 496 292 of epos: obee@mansfield-crc.com).

Facebook Bladsy

Diensrooster 2018