Afrikaans Outreach Service

Daar is besluit om voortaan nie meer Afrikaanse eredienste by Mansfield CRC aan te bied nie, maar u is almal hartlik welkom by ons Family Service, elke Sondag om 9.30vm. Ons is ‘n migrant-vriendelike gemeente en baie van ons lidmate is Afrikaanssprekend.