Afrikaans outreach service

Die “Afrikaans Outreach Service” vind plaas elke Sondagoggend in om 8vm by Mansfield Christian Reformed Church (hoek van Ham en Wishart Strate, Wishart).

Vir meer informasie, besoek assseblief die Facebook Bladsy.

Facebook Bladsy

Diensrooster